ToP-programma

ToP staat voor Transmurale ontwikkelingsondersteuning voor prematuur geboren kinderen en hun ouders. Het ToP-programma ondersteunt u en uw vroeggeboren kindje in het eerste jaar na ontslag uit het ziekenhuis. Gedurende dit jaar komt een gespecialiseerde kinderfysiotherapeut twaalf keer bij u op huisbezoek om u te helpen met plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van uw baby te begeleiden.

De band tussen u en uw kind

U als ouder(s) bent de belangrijkste persoon in het leven van uw kind. Daarom stimuleren wij in Isala al vroeg de band tussen u en uw kind. Vroeggeboren baby’s kunnen door hun gedrag al laten weten waar ze zich prettig bij voelen en hoe ze het liefst gesteund en getroost willen worden. Een baby doet ook allerlei pogingen om grip te krijgen op wat er gebeurt, bijvoorbeeld door te zuigen, iets vast te grijpen of door steun te zoeken met de voetjes. Als u weet hoe u uw baby daarbij kunt helpen, geeft dat (voor beiden) veel voldoening en plezier.
De kinderfysiotherapeut van het ToP-programma kijkt tijdens de huisbezoeken samen met u naar het gedrag van uw kindje en bespreekt met u alle kleine en grote stappen die het maakt in zijn of haar ontwikkeling. Bij vragen of problemen helpt de therapeut u met uitleg of praktische oplossingen.

Omgaan met de nieuwe omgeving

Veel ouders hebben het gevoel dat zij hun kind na thuiskomst uit het ziekenhuis opnieuw moeten leren kennen. Dat is niet zo vreemd, want een vroeggeboren baby moet zich nog aanpassen aan de thuisomgeving. Nu uw baby zich op temperatuur kan houden, voldoende drinkt en groeit, is hij bovendien meer gericht op zijn omgeving. Uw baby zoekt naar een balans tussen zijn behoefte aan geborgenheid en het ontdekken van de wereld om zich heen. Verluieren, voeden, knuffelen, spelen, of uitgaan in de wandelwagen zijn gewone dagelijkse bezigheden, maar soms kunnen die gewone dingen vroeggeboren kinderen meer informatie geven dan ze op dat moment aankunnen.
Het komt dan ook vaak voor dat vroeggeboren baby’s sneller schrikken of moeilijker te troosten zijn dan op tijd geboren baby’s. Het is ook mogelijk dat zij meer moeite hebben om contact te maken, of om hun aandacht vast te houden.

Als ouder van een te vroeg geboren kindje kunt u extra vermoeid of gestrest zijn na de vroeggeboorte van uw baby en alle spanningen die dat met zich meebracht. Onvoorspelbare gedrag van uw baby kan dan extra energie kosten. Het ToP-programma is er dan om u te ondersteunen in uw thuissituatie: om de signalen van uw baby te leren (her-)kennen en er op een positieve manier op in te spelen.

Werkwijze 

Het ToP-programma sluit aan bij de manier waarop in Isala tijdens de couveuseperiode wordt omgegaan met de behoeften van uw vroeggeboren baby: de individuele ontwikkelingsgerichte zorg. ToP gaat niet uit van de problemen, maar van de mogelijkheden die uw kind heeft en de pogingen die het doet om de wereld te verkennen en zich aan te passen.

Het doel van het programma is dat uw kind op een actieve en ontspannen manier deel kan nemen aan de dingen die op dat moment belangrijk zijn voor hem of haar. De kinderfysiotherapeut van het ziekenhuis vertelt u, voordat u met uw kind naar huis gaat, ook nog meer over wat het ToP programma inhoudt.

Het programma wordt uitgevoerd door een ervaren kinderfysiotherapeut, die bij u thuiskomt. De therapeut heeft een aanvullende opleiding gevolgd in het ToP programma, met veel aandacht voor het begrijpen van de ‘lichaamstaal’ van jonge kinderen. Die lichaamstaal bestaat uit gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses, mogelijkheden en behoeftes aangeven.
Samen kijkt u naar het gedrag van uw baby: waar is mijn kind aan toe, wat kan mijn kind zelf en wat doet het om dat te bereiken, waar heeft hij of zij hulp bij nodig en hoe kan ik die hulp geven. Uw hulpvraag staat daarbij centraal. De ondersteuning die gegeven wordt betreft dus geen vaste ‘oefeningen’, maar wordt bepaald door de keuzes die passen bij u, uw kind en uw gezin.

Voor wie

Het ToP-programma wordt aangeboden aan:

  • alle baby’s die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram;
  • voorwaarde is dat uw kind verzekerd is en dat er een kinderfysiotherapeut in uw regio werkt die opgeleid is in het ToP-programma;

Informatie over welke ToP-therapeut bij u in de regio werkzaam is, kunt u vinden op de website www.top-eop.nl

Wanneer en hoe vaak

Het eerste huisbezoek vindt plaats in de eerste twee weken na het ontslag van uw kindje uit Isala. Het programma eindigt rond het eerste levensjaar van uw kind. Het totale aantal huisbezoeken is twaalf keer. Alle afspraken worden in goed overleg met u gemaakt.

Kosten

Door de goede resultaten die het ToP-programma boekt, hebben alle zorgverzekeraars het programma opgenomen in hun basispakket. Er zijn daarom geen kosten verbonden aan deelname.
Wij vragen u wel om gedurende de periode dat u ondersteuning krijgt enige vragenlijsten in te vullen. Deze informatie wordt gebruikt door het landelijk Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP-nl) om het ToP-programma nog beter af te stemmen op de behoeften van u en uw kind.
De kinderfysiotherapeuten die het ToP-programma uitvoeren zijn verbonden aan het landelijk Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren, dat de zorg coördineert en de kwaliteit van de zorg bewaakt.

Onderzoek

Het ToP-programma bouwt voort op een interventieprogramma dat in de regio Amsterdam uitgebreid wetenschappelijk werd onderzocht (van 2004-2010). Op de website www.top-eop.nl kunt u meer lezen over de positieve uitkomsten van dit onderzoek op de ontwikkeling van het kind en de ouder-kind interactie.

Vanuit De Kinderpraktijk is Karin Fleuren verbonden aan het ToP programma.