Combinatiebehandeling

Omdat eerder genoemde problemen bij kinderen vaak samen gaan is bij ons een gecombineerde behandeling kinderfysiotherapie- logopedie mogelijk. Onze jarenlange ervaring leert dat door deze gecombineerde behandelmethode kinderen vaak meer en sneller profijt ondervinden van de behandelingen. De combinatiebehandelingen zijn gericht op kinderen die moeite hebben met vertellen, het op woorden komen, het gebruik maken van innerlijke taal, de planning en coördinatie van motorische handelingen en met de zintuiglijke informatieverwerking waardoor allerlei gedragsproblemen kunnen ontstaan.

De behandeling

Voordat een kind in aanmerking komt voor een combinatiebehandeling vindt er een uitgebreid logopedisch en kinderfysiotherapeutisch onderzoek plaats. De uitkomsten van het onderzoek en een eventueel behandelplan worden besproken met de ouders/verzorgers. Zo nodig wordt in overleg contact opgenomen met school of andere betrokkenen.