Kinderlogopedie

Wat is logopedie?

De logopedist is gespecialiseerd in observatie, onderzoek en behandeling van problemen in verbale communicatie, eet/drinkproblematiek, mondfuncties, adem, stem en gehoor. Daarnaast geeft de logopedist ook voorlichting en advies. De therapeut werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals een arts, leerkracht, kinderfysiotherapeut of ergotherapeut.

Niet altijd vanzelfsprekend

Iedereen leert in zijn kinderjaren praten, of beter gezegd, leert communiceren. Spelenderwijs ontwikkelt een kind het vermogen om wensen kenbaar te maken en informatie uit te wisselen met de omgeving. Praten is één manier om te communiceren, andere manieren zijn: oogcontact, mimiek, lichaamstaal, aanwijzen, gebaren, lezen en schrijven. Al in de baarmoeder ontwikkelen de zintuigen en motoriek zich, waardoor het proces van drinken, eten en de communicatie op gang kan komen. Soms gaan deze ontwikkelingen niet vanzelf.

Bij het jonge kind kan de spraak- en taalontwikkeling niet vanzelf gaan. Het kind heeft bijvoorbeeld moeite met zich te uiten, het communiceren met de omgeving of het begrijpen en gebruiken van taal. Later kunnen er problemen in het lees- en schrijfproces ontstaan.

Andere logopedische problemen zijn:

 • Laat of niet praten (TOS=taalontwikkelingsstoornis, verlate taalaanvang)
 • Articulatiestoornissen
 • Verstoorde luisterfunctie/ gehoorproblematiek/ auditieve verwerkingsproblemen
 • Stemproblemen
 • Stotteren en andere vloeiendheidsproblemen
 • Afwijkende mondgewoonten:
  • Kwijlen
  • Afwijkend slikken
  • Mondademen
  • Duim/vinger/speen zuigen
  • Tandenknarsen
 • Eet- en drinkproblemen
 • Tweede taalverwerving
 • Problemen rond schisis (lip/kaak/ gehemeltespleet)
Training mondmotoriek