Vroegbehandeling 0-2 jaar

Wij hebben ons gespecialiseerd in het onderzoek en behandeling van kinderen tussen de 0-2 jaar oud door het volgen van diverse opleidingen.

Bij baby’s zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Bij baby’s bestaat de behandeling voor een groot deel uit het in de thuissituatie geven van hanterings- en speladviezen aan de ouders.