Tevredenheidsonderzoek

In 2015 heeft de praktijk voor kinderfysiotherapie en kinderergotherapie deelgenomen aan een klanttevredenheidsonderzoek via Qualizorg. Een instantie die online vragenlijsten opstuurt naar ouders van cliënten die in behandeling zijn geweest bij de kinderfysiotherapie en de kinderergotherapie in De Kinderpraktijk te Meppel en Ruinerwold.
In totaal behaalden we het cijfer 9,1 .
Ouders geven aan zeer tevreden te zijn over onze informatieverstrekking rondom de behandelingen, kwaliteit van de behandelingen en de bejegening. Ons doel voor het komende jaar is het behouden van deze grote klanttevredenheid.