Tevredenheidsonderzoek

De Kinderpraktijk neemt deel aan klanttevredenheidsonderzoeken. Er worden online vragenlijsten opgestuurd naar ouders van cliënten. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Ouders geven aan zeer tevreden te zijn over onze informatieverstrekking rondom de behandelingen, kwaliteit van de behandelingen en de bejegening.