Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Na de vierjarige opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich, in een driejarige post- HBO opleiding, gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. De therapeut werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Kinderfysiotherapie

Als het even niet loopt

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt het langer of is deze ontwikkeling afwijkend. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor hebben kinderen meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of moeten ze leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren.
Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van het kind en het functioneren in een groep.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is lopen-over-bank.jpg

Kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein, of niet mee kunnen komen in de gymles.
Hierbij kan gedacht worden aan:

  • onhandig zijn
  • houterig bewegen
  • vaak het evenwicht verliezen
  • angstig zijn om te bewegen
  • slechte of slappe lichaamshouding
  • moeite met stilzitten
  • moeite met schrijven
  • moeite met bijbenen tempo groep.