Kinderfysiotherapie

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

Na de vierjarige opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. Deze kennis is opgedaan in een driejarige post- HBO opleiding. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Hij of zij werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Behandelingen worden na evaluatie gerapporteerd aan de verwijzer. De kinderfysiotherapeut kan uiteraard goed met kinderen overweg en heeft een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen.
Kinderfysiotherapie

Wanneer komt een kind in aanmerking voor kinderfysiotherapie?

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor hebben kinderen meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie. Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tussen 0 en 16 jaar.

Waarmee kan een kinderfysiotherapeut helpen?

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein, of niet mee kunnen komen in de gymles. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die kinderen onder de knie moeten krijgen. Sommige kinderen hebben daarbij extra hulp nodig, omdat het niet vanzelf gaat.

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het bijbenen van het tempo van de klas. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Kinderfysiotherapie   Kinderfysiotherapie

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten. Want plezier in bewegen geeft ontwikkeling. De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen advies al voldoende. Bij het inhalen van een ontwikkelingsachterstand duurt de behandeling langere tijd.