Interessante links

Aangepaste sporten

Beroepsverenigingen

 • http://www.zitmetpit.nl/
  Het lesprogramma ‘Zit met Pit!’ is ontwikkeld om kinderen op jonge leeftijd alles te leren over een goede (werk)houding en een gezonde balans tussen zitten en bewegen.
 • www.ergotherapie.nl
  Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie
 • www.nvfk.nl
  Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kind- en Jeugdgezondheidszorg
 • www.nvlf.nl
  Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Patiëntenverenigingen / stichtingen