Behandelprogramma voor kinderen met overgewicht/obesitas

Multidisciplinaire aanpak

De Kinderpraktijk biedt een multidisciplinair behandelconcept bedoeld voor kinderen met overgewicht of obesitas die gemotiveerd zijn hier iets aan te doen. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de beste aanpak hiervan is gebleken dat een gecombineerde aanpak (voeding, beweging en leefstijl) het meest effectief is. Naast de risico’s op lichamelijk gebied komen ook regelmatig problemen voor op psychosociaal gebied. Kinderen die te kampen hebben met overgewicht worden vaker gepest of hebben vaker een negatief zelfbeeld. Het is daarom extra belangrijk om te zorgen dat deze kinderen weer lekker in hun vel komen te zitten en plezier beleven aan bewegen.

Intake

Na aanmelding vindt er eerst een intake plaats op de Kinderpraktijk. De kinderfysiotherapeut brengt het motorische niveau en het beweeggedrag van het kind in kaart. Ook worden conditietesten afgenomen.

Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor een intake bij een diëtist. Voor de diëtist wordt een eetdagboek ingevuld waarna zij adviezen geeft met betrekking tot het eetgedrag. Wij werken samen met Anna Bakker van Diëtistenpraktijk Meppel. Daarnaast wordt gekeken of een intake bij een gezinshulpverlener nodig is. Deze kan tot steun zijn voor het hele gezin; zo kan ze helpen bij het integreren van de eet- en beweegadviezen in de eigen omgeving. Wij werken hierin samen met praktijk Oosteinde Kinderen en Jeugd.

Beweeglessen

In een kleine groep met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd wordt gesport en bewogen waarbij het accent ligt op plezier in bewegen. De kinderen worden begeleid door twee kinderfysiotherapeuten. De beweeglessen vinden plaats bij sport- en gezondheidscentrum CivitaS op de maandag en donderdag na schooltijd. De jongere kinderen worden gezien op de Kinderpraktijk.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie of wilt u uw kind aanmelden neem dan contact met ons op.