Preverbale logopedie: voeding en communicatie

Preverbale logopedie wil zeggen: logopedie in de eerste twee levensjaren van het kind. De preverbaal logopedist heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van baby’s en (jonge) peuters op het gebied van drinken / eten en de (beginnende) communicatie.

Moeilijkheden rond het eten en drinken kunnen ontstaan door (mond) motorische, anatomische, neurologische, conditionele en/of sensorische problemen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Problemen met drinken uit borst of fles waardoor verslikken, benauwdheid of weigeren van de voeding kunnen ontstaan
 • Problemen met het eten van lepel
 • Problemen met de overgang van vloeibare naar vaste voeding
 • Problemen met drinken en eten door de mond tijdens of na sondevoeding
 • (Vaak en veel) spugen
 • Reflux
 • (Veelvuldig) terugkomen van voeding door de neus
 • Weigeren van voeding
 • Niet of onvoldoende kunnen kauwen
 • Overmatig kwijlen

Zie ook de folder “eet en drinkstoornissen” NVLF en site www.prelogopedie.nl

Moeilijkheden rond de communicatie met de ander kunnen ook ontstaan door (mond) motorische, anatomische, neurologische en/of sensorische problemen. Een baby ontwikkelt al snel een aantal communicatieve vaardigheden waarvoor eerst geen en daarna wel mondelinge taal nodig is. Deze communicatieve vaardigheden hebben de volgende functies:

 • Interactie functie: contact maken met de ander
 • Controle functie: aangeven wat je wel/niet wilt
 • Expressie functie: het uitdrukken van gevoelens
 • Representatie functie: vragen naar/aandacht vestigen op iets
 • Sociale functie: groeten

Daarbij ontwikkelt de baby hoe hij klanken moet gaan maken (articulatie) en worden die klanken ook in een bepaalde volgorde aangeleerd (fonologische ontwikkeling).

Voorbeelden van problemen rond de communicatie kunnen zijn:

 • Geen contact (kunnen) maken met de ander/ geen beurtwisseling in het contact
 • (Te lang) onverstaanbaar spreken
 • Wel taalbegrip maar geen taalproductie
 • Moeite met het gaan maken van zinnetjes
 • Moeite met woordvinding

prelogopedie "eten en drinken"    prelogopedie "eten en drinken"