Over ons

De combinatie, kinderfysiotherapie en logopedie, is in 1990 gestart in Ruinerwold door Annelies Weinans en Sonja Teunis, kinderfysiotherapeuten, en Anke Heger, logopediste. In Meppel was Ingrid de Kam als logopediste werkzaam. Marion Askamp werkte als schoollogopediste in de gemeente Meppel. In 2005 zijn beide praktijken samengevoegd en kwamen er twee vestigingen, één in Ruinerwold en één in Meppel. Het werd tijd voor een nieuwe kortere naam: De Kinderpraktijk. In mei 2017 heeft Sandra Luten het stokje als praktijkhouder van Annelies en Sonja overgenomen.

Wat mag u van ons verwachten?

Wij hebben in onze praktijk deskundigen op het gebied van kinderfysiotherapie, kinderlogopedie en kinderergotherapie. Binnen deze specialisaties hebben we ook weer specifieke behandelmethodes en/of combinatiebehandelingen. Zoals: vroegbehandeling voor kinderen van 0-2 jaar, plagiocephalometrie, pre-verbale logopedie, de behandeling van kinderen met neurologische en/of orthopedische problematiek, de behandeling van kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, de behandeling van kinderen met incontinentie en natuurlijk de ergotherapeutische inbreng bij kinderen met fijnmotorische problemen en/of problemen met de alledaagse handelingen.

In De Kinderpraktijk wordt dus samengewerkt met de disciplines die vertegenwoordigd zijn in de praktijk zelf, maar ook met andere disciplines in het veld. Zo is er regelmatig overleg met huisartsen, kinderartsen en revalidatie artsen, praktijk Oosteinde kinderen en jeugd (orthopedagogiek en kindercoaching), een dietist (programma voor kinderen met overgewicht), MEE, ambulante begeleiders van onderwijscentrum de Twijn, VISIO en Bartimeus, audiologisch centrum, orthodontisten, kno-artsen, leerkrachten van het in behandeling zijnde kind, de GGZ en GGD Drenthe en Overijssel: o.a. consultatiebureau artsen, het infant team, schoolverpleegkundigen en schoolartsen.

In samenwerking met revalidatiecentrum De Vogellanden is er elke 3 maanden een gecombineerd spreekuur met een kinderrevalidatiearts, een orthopedisch instrumentmaker van ProReva en de behandelend therapeut bij ons op de praktijk.

In samenwerking met JGZ, het consultatiebureau, wordt er een inloopspreekuur gehouden voor kinderen van 0-4 jaar, waar u terecht kunt met vragen over de ontwikkeling van uw kind op het gebied van de motoriek, de spraak-taal en het eten en drinken. Tijdens het spreekuur is  een kinderfysiotherapeut, gespecialiseerd in vroegbehandeling en een preverbaal logopedist aanwezig. U kunt via de wijkverpleegkundige een afspraak voor dit spreekuur maken.

In 2009 is de kinderfysiotherapiepraktijk een Pluspraktijk geworden, een kwaliteitscertificaat uitgereikt door Achmea zorgverzekeraar.

logo Pluspraktijk Achmea

Zorgverzekeraar Menzis heeft in 2011 De Kinderpraktijk het TopZorg predicaat toegekend. Menzis kent het predicaat TopZorg toe aan praktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patiënt.

M.i.v. januari 2021 is de kinderfysiotherapiepraktijk aangesloten bij het Keurmerk fysiotherapie.

Menzis Topzorg logo

Ons team bestaat uit 10 personen, 5 kinderfysiotherapeuten, 4 logopedisten en 1 administratieve kracht.