Kwaliteit

Kinderfysiotherapie

Sinds 2007 is de praktijk voor Kinderfysiotherapie HKZ gekwalificeerd: “Om kwaliteit goed te kunnen beheersen heeft een organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) nodig. Zorginstellingen zijn daartoe ook wettelijk verplicht (Kwaliteitswet zorginstellingen). Een HKZ certificaat maakt zichtbaar dat het KMS getoetst is aan normen die speciaal voor die sector zijn ontwikkeld. Omdat de HKZ de internationale ISO 9001 normen in haar eigen sectorspecifieke normen heeft verwerkt, is een HKZ- certificaat meteen ook een ISO 9001 certificaat”.
Bron: www.hkz.nl

In het kader van de HKZ kwalificatie is de volgende missie geformuleerd. Het bieden van kinderfysiotherapeutische zorg aan kinderen van 0-16 jaar met aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. De therapie is erop gericht de (senso) motorische ontwikkeling van het kind te vergroten, zodat het totale functioneren van het kind in en met zijn omgeving optimaliseert.

Alle kinderfysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en staan opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF. Ze nemen deel aan intercollegiaal overleg en volgen nascholing om bij te blijven.

Voor de verwetenschappelijking van ons vakgebied nemen we deel aan het GECKO (Groninger Expertise Centrum voor Kinderen met Overgewicht) project. Samen met onderzoekster Carianne L’Abee hebben we een programma opgesteld om ouders met jonge baby’s voorlichting te geven over het belang van bewegen voor het jonge kind. In combinatie met adviezen over voeding en hoe om te gaan met voedingsproblemen, hopen we een programma gevonden te hebben waarmee voorkomen kan worden dat kinderen overgewicht gaan ontwikkelen.

logo Pluspraktijk Achmea

Sinds 2009 is de praktijk voor Kinderfysiotherapie een pluspraktijk van Achmea zorgverzekeraar . De status van pluspraktijk wordt verkregen als na een interne controle van Achmea is gebleken dat alle procedures in de praktijk op een kwalitatief goede manier worden doorlopen.

Logopedie

Ons streven is het leveren van kwaliteit door het probleem van uw kind inzichtelijk te maken en zo mogelijk te verhelpen. Daartoe hebben de logopedisten allemaal een afgeronde HBO-opleiding Logopedie-Akoepedie en staan zij geregistreerd in het BIG-register en in het kwaliteitsregister paramedici. Zij nemen deel aan diverse werkgroepen en kwaliteitskringen (intercollegiaal overleg) en volgen regelmatig Post-HBO scholingen om in hun vakgebied up to date te blijven. Één logopedist is gecertificeerd pre-logopedist en staat hiervoor ook ingeschreven in een specifiek kwaliteitsregister.