Kinderergotherapie

Wat is kinderergotherapie?

Kinderergotherapie heeft als doel om kinderen zo zelfstandig mogelijk in hun dagelijkse leven te laten handelen. De ergotherapeutische behandeling kan zich richten op het schoolse functioneren of de zelfredzaamheid van een kind in zijn omgeving.

Wat doet de (kinder) ergotherapeut?

Elk kind leert in zijn kinderjaren om zijn handen te gebruiken. Spelenderwijs ontwikkelt een kind de motoriek van zijn handen. Een baby ontdekt zijn handjes en leert deze al doende te gebruiken. Soms gaat deze ontwikkeling niet vanzelf; het kind heeft moeite om zijn handen en vingers in te zetten en wordt daardoor belemmerd in fijn motorische taken. Dit kan ervoor zorgen dat een kind moeite heeft met spelletjes als lego bouwen, kralen rijgen, kleuren en knutselen, maar ook met praktische taken als knopen en ritsen open en dichtmaken en het hanteren van bestek.

Binnen het onderwijs kan dit ervoor zorgen dat een kind moeite heeft met bijvoorbeeld de kleutervaardigheden of het schrijven. De ergotherapeut stimuleert kinderen in hun fijn motorische ontwikkeling. Met spelletjes en knutseltaken met fijne materialen wordt de fijne motoriek van een kind gericht getraind. Bij schrijfproblemen wordt er gewerkt aan de schrijfvoorwaarden en wordt er gerichte schrijftraining gegeven.
Problemen met werkhouding en taakgerichtheid kunnen ook een oorzaak zijn waardoor een kind verminderde schoolprestaties laat zien.
De ergotherapeut kan middels een gerichte observatie in de klas (School-AMPS) kijken naar zowel de motorische als de procesmatige vaardigheden van een kind. Aan de hand van deze uitkomsten kan er een gericht behandelplan worden opgesteld waarbij er eveneens goede adviezen voor in de klas gegeven kunnen worden.

Naast behandelen gericht op het schoolse functioneren van een kind, kijkt de ergotherapeut ook naar het dagelijkse functioneren van een kind. Activiteiten als aankleden of brood smeren kunnen worden getraind, zodat een kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Naast motorische problemen kan een kind problemen hebben in de verwerking van zintuiglijke prikkels; het kind kan zich moeilijk concentreren, is constant in beweging of weigert om met materialen als klei of zand te spelen. Daarnaast kan een kind moeite hebben om zelfstandig aan het werk te gaan of blijven. Wanneer een kind problemen ondervindt op één van deze gebieden, kan dit ervoor zorgen dat een kind onzeker of gefrustreerd wordt en niet meer met plezier naar school gaat.
Voor kinderen met ernstige motorische beperkingen kan een reguliere kinderstoel, buggy, kinderledikantje, badzitje of fiets onvoldoende functioneren.
Dit kan ook in de schoolklas gelden; het reguliere meubilair blijkt niet te voldoen of een alternatief schrijfmiddel blijkt noodzakelijk. De ergotherapeut kan ouders ondersteunen bij de aanvraag van voorzieningen bij de zorgverzekeraar of gemeente (WMO). Daarnaast kunnen scholen worden ondersteund bij de aanvraag van voorzieningen bij het UWV.

Een aangepaste fiets