Kinderergotherapie

Wat is kinderergotherapie?

De kinderergotherapeut heeft als doel om kinderen zo zelfstandig mogelijk in hun dagelijkse leven te laten handelen en richt zich daarbij op het schoolse functioneren en/of de zelfredzaamheid van een kind in zijn omgeving.

Als het even niet “handig” gaat…

Elk kind leert in zijn kinderjaren om zijn handen te gebruiken. Spelenderwijs ontwikkelt een kind de motoriek van zijn handen. Een baby ontdekt zijn handjes en leert deze al doende te gebruiken. Soms gaat deze ontwikkeling niet vanzelf; het kind heeft moeite om zijn handen en vingers in te zetten en wordt daardoor belemmerd in fijn motorische taken. Dit kan ervoor zorgen dat een kind moeite heeft met spelletjes als lego bouwen, kralen rijgen, kleuren, knutselen, schrijven, maar ook met praktische taken als knopen/ritsen open- en dichtmaken en het hanteren van bestek. Daarnaast kunnen problemen met werkhouding en taakgerichtheid van invloed zijn op het schoolse functioneren. De kinderergotherapeut kan middels een gerichte observatie in de klas kijken naar zowel de motorische als de procesmatige vaardigheden van een kind.

De kinderergotherapeut kan ouders ondersteunen bij de aanvraag van voorzieningen bij de zorgverzekeraar of gemeente (WMO). Denk daarbij aan:

  • kinderstoel
  • buggy
  • kinderledikantje
  • badzitje
  • fiets

Daarnaast kunnen scholen worden ondersteund bij de aanvraag van voorzieningen bij het UWV, zoals:

  • aangepast meubilair
  • alternatief schrijfmiddel

Een aangepaste fiets