Gezamenlijk spreekuur met de Vogellanden

De Kinderpraktijk Meppel/Ruinerwold en revalidatiecentrum De Vogellanden uit Zwolle werken intensief met elkaar samen. In de loop der jaren zijn de contacten tussen de revalidatieartsen en de kinderfysiotherapeuten steeds intensiever geworden. Voor aanvullende diagnostiek door de revalidatieartsen moesten de kinderen en hun ouders echter naar Zwolle.

Vanaf het voorjaar van 2011 is gestart met een pilot om te bekijken of het mogelijk was het spreekuur van de revalidatieartsen naar Meppel te verplaatsen en er een multidisciplinair spreekuur van te maken gecombineerd met de kinderfysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut van De Kinderpraktijk en indien gewenst, met de orthopedische instrumentmaker van ProReva.

Dit spreekuur bleek zowel voor de ouders als voor de revalidatiearts en de therapeuten van De Kinderpraktijk een goede keus. De korte overleglijnen gaven de mogelijkheid om binnen een dag in veel gevallen de aanvullende diagnostiek te realiseren. Minder belastend voor ouders en kind, minder reistijd en minder dubbele onderzoekstrajecten.

In de loop van 2011 en 2012 is overleg gevoerd met de zorgverzekeraars Agis en Achmea om de mogelijkheden te krijgen dit spreekuur regelmatig te laten plaatsvinden. Dit heeft geresulteerd in een unieke afspraak in de eerste en tweede lijn waarbij een intensieve samenwerking is gerealiseerd die resulteert in minder extra consulten en extra onderzoeken in de tweede lijn en snellere diagnostiek en een kortere behandeltijd in de eerste lijn.