Dikke pret

Multidisciplinair behandelprogramma voor kinderen met overgewicht en/of obesitas

Dikke pret! is een multidisciplinair behandelconcept bedoeld voor kinderen met overgewicht/obesitas die gemotiveerd zijn hier iets aan te doen. Uit onderzoek naar de beste aanpak van overgewicht/obesitas bij kinderen is gebleken dat een gecombineerde aanpak op het gebied van voeding, beweging en leefstijl het meest effectief is. Naast de vele risico’s op lichamelijk gebied komen bij kinderen met overgewicht/obesitas ook vaak problemen voor op psychosociaal gebied. Kinderen die te kampen hebben met overgewicht/obesitas worden vaker gepest of hebben vaker een negatief zelfbeeld. Het is daarom extra belangrijk om te zorgen dat deze kinderen weer lekker in hun vel komen te zitten en plezier beleven aan bewegen zodat ze in beweging blijven.

Het programma wordt aangeboden voor kinderen in de leeftijd van ± 3 t/m 14 jaar. Bij het indelen van de groep wordt zoveel mogelijk gekeken naar de leeftijd en motorisch niveau van het kind. Wilt u weten of er bij uw kind sprake is van overgewicht gebruikt u dan de BMI-meter van het voedingscentrum.

Wat doen we?

Intake
Er vindt een intake plaats met de kinderfysiotherapeut en een diëtist. De kinderfysiotherapeut brengt het motorische en conditionele niveau en het beweeggedrag van het kind in kaart. Voor de diëtist wordt een eetdagboek ingevuld waarna zij adviezen geeft met betrekking tot het eetgedrag. Daarnaast wordt gekeken of een intake van een kinder- en jeugdtherapeut nodig is. Deze kan tot steun voor het hele gezin zijn; zo kan ze helpen bij het integreren van de eet- en beweegadviezen in de eigen omgeving.

Deelname programma
In een kleine groep met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd wordt gesport en bewogen waarbij het accent ligt op plezier in bewegen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gezonde voeding en een gezond beweegpatroon.

Het programma duurt 1 jaar, waarvan een half jaar tweemaal per week wordt gesport en in de tweede periode van een half jaar eenmaal per week. In deze tweede periode zal ook meer nadruk liggen op het vinden en opstarten van een sport of beweegactiviteit zodat uw kind in beweging blijft ook nadat het programma is afgelopen. Elke drie maanden vindt een tussenevaluatie plaats met kind en ouders om doelen bij te stellen. Vervolgens zal gedurende een jaar nazorg verleend worden. De doelen en afspraken worden zoveel mogelijk op de situatie van ouders en kind afgestemd.
Na afloop van het programma wordt samen met kind en ouders bekeken in hoeverre het eet- en beweeggedrag veranderd c.q. aangepast is. Het uiteindelijk doel van het programma is verandering van leefstijl. Plezier in bewegen staat voorop; samen met het kind zal gekeken worden welke sport of beweegvorm voor het kind geschikt is om zo de verandering in het beweegpatroon te behouden.

De intake van de kinderfysiotherapeut kan zowel plaatsvinden in onze vestiging in Meppel als in Ruinerwold. De beweeglessen voor kinderen vanaf 6 jaar worden gegeven bij een fitnessschool in Meppel. Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie of wilt u uw kind aanmelden neem dan contact met ons op.