Meer over Sandra Luten

Na het afronden van de middelbare school in Meppel is Sandra begonnen aan de opleiding fysiotherapie aan de Hanze Hogeschool Groningen. In juli 2007 sloot ze deze opleiding af. Na een stage bij de Kinderpraktijk in het voorjaar van 2007 is ze in augustus van dat jaar bij De Kinderpraktijk komen werken. In juli 2011 heeft ze de Professional Master kinderfysiotherapie te Utrecht “met genoegen” afgerond en mag ze zichzelf kinderfysiotherapeute noemen. Daarnaast heeft ze in 2009 de opleiding Sensorische Integratie Therapie afgerond. Sandra is ook geschoold in de Tan-Söderberghmethode. In 2015 heeft ze de opleiding gericht op ontwikkelingsstoornissen voor kinderen van 0-2 jaar (FOK) gevolgd. Ze is ook geschoold in het afnemen van plagiocephalie metingen en de IMP, een video observatie om neuromotore problemen van zuigelingen van 3 tot 18 maanden in kaart te brengen. Tevens volgt ze regelmatig bij- en nascholingen. Ze behandelt kinderen zowel op de praktijk als aan huis. Dit laatste geldt vooral voor de 0-2 jarigen.

sandraluten@de-kinderpraktijk.nl