Meer over Nynke de Zee

Nynke is in 1993 aan de Hanzehogeschool in Groningen afgestudeerd als fysiotherapeut. Van 1994 tot 1998 is zij in IJsland werkzaam geweest als fysiotherapeut in een algemeen ziekenhuis en bij een dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking. In 1998 heeft Nynke weer terug in Nederland gewerkt met de laatst genoemde doelgroep bij Talant in Beetsterzwaag. In 1999 is zij naar Thailand vertrokken, hier werkte ze voor de organisatie VSO. Als fysiotherapeut werkte ze met kinderen met verstandelijke en/of meervoudige beperkingen. Tevens was ze als docent verbonden aan een opleiding tot leraar speciaal onderwijs. Terug uit Thailand werkte ze van 2000-2005 weer bij Talant. Naast dit werk startte ze in 2002 ook bij deze praktijk. In 2006 sloot ze de opleiding Kinderfysiotherapie te Utrecht af. Tevens is ze geschoold in de behandelmethode Soderbergh-Tan, Sensorische Integratie en het afnemen van plagiocephalometrie. Hiervoor heeft ze van 2004-2006 deelgenomen als onderzoeksassistent aan het wetenschappelijk onderzoek van Dr. L. van Vlimmeren Asymmetrie in infancy. Afgelopen jaar heeft ze bijscholing gevolgd voor het begeleiden en behandelen van kinderen met incontinentieproblemen.

nynkedezee@de-kinderpraktijk.nl