Meer over Marion Askamp

Marion is in 1993 afgestudeerd als logopedist-akoepedist aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Hierna heeft ze ruim 12 jaar als logopedist gewerkt op basisscholen in Meppel en Hattem. In april 2005 is ze begonnen in de praktijk in Ruinerwold. Vanaf september 2005 heeft ze haar eigen logopediepraktijk binnen het samenwerkingsverband van de Kinderpraktijk en sinds januari 2015 heeft zij samen met collega Ingrid de Kam een maatschap ‘KinderLogopedie Meppel’ binnen dit samenwerkingsverband. De afgelopen jaren heeft ze verschillende nascholingen gedaan gericht op kinderen; zoals o.a. woordenschat, basis- en behandelmodule zintuigelijke prikkelverwerking, School Companion, stemspel, jonge stotterende kinderen, de Hanenoudercursus, autisme in de klas, autisme en logopedie, afwijkend mondgedrag en oromyiofunctionele therapie (OMFT),communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar, de basiscursus Dyslexie en de cursus begrijpend lezen. Verder heeft ze de cursus DGM (Denkstimulerende Gespreksmethodiek) gedaan, Prompt 1, Metataal (taal in blokjes) en Hodsen en Paden. Daarnaast is ze geschoold in de behandelmethode Tan-Soderbergh. Marion is aangesloten bij de kwaliteitskring Noord West Drenthe in Assen.

marionaskamp@de-kinderpraktijk.nl