Meer over Danielle ten Arve

Danielle is in 1993 afgestudeerd als logopedist- akoepedist aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Hierna heeft ze ruim 7 jaar gewerkt voor de GGD regio IJsselvecht op basisscholen en in het speciaal onderwijs in Steenwijk. Ook heeft ze een periode in een orthodontiepraktijk te Almelo gewerkt, waarbij de behandelingen met name gericht waren op kinderen met afwijkend mondgedrag. Vanaf 2000 is ze binnen deze praktijk werkzaam. De afgelopen jaren heeft ze verschillende op kinderen gerichte bij- en nascholingen gedaan zoals: uitbreiding woordenschat, behandeling van jonge stotterende kinderen, autisme in de klas, inzicht in de pragmatiek, de basis en behandelmodule zintuigelijke prikkelverwerking, oromyofunctionele therapie (OMFT), communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2-6 jaar, mindmapping en de basiscursus dyslexie. Verder is ze geschoold in de behandelmethode Soderbergh- Tan. Danielle is aangesloten bij de kwaliteitskring Steenwijk e.o.

danielletenarve@de-kinderpraktijk.nl