Begeleiding van cliënten met een autistische stoornis staat dit jaar centraal tijdens de internationale ‘Dag van de Logopedie’ op 6 maart 2019. Veel mensen weten namelijk niet dat een logopedist ondersteuning kan bieden bij het omgaan met autisme.

Voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum is inhoud en gebruik van taal ingewikkeld. Dat staat geheel los van hun intelligentie en sociale omgeving. Mensen met wat officieel heet ‘een stoornis in het autistisch spectrum’ worden vaak verkeerd begrepen en vinden het vaak lastig contacten met anderen te leggen of nieuwe situaties aan te gaan. Ze doorzien bepaalde bedoelingen en intenties niet altijd zoals de omgeving dat doet. Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum zijn vaak sociaal onhandig en vallen bijvoorbeeld iemand steeds in de rede of nemen iets letterlijk dat figuurlijk is bedoeld. Dat leidt vaak tot onduidelijkheden en/of frustraties. Logopedische begeleiding kan dan veel betekenen voor mensen met autisme.
Ook komen er vaak eetproblemen voor bij kinderen die al dan niet zijn gediagnosticeerd met een stoornis in het autistisch spectrum… bijvoorbeeld jonge kinderen die opvallend weinig eten of heel weinig variatie toelaten in hun eetpatroon waardoor er problemen ontstaan in de vaardigheden rondom het eten/drinken. Hierbij kan de preverbaal logopedist een rol spelen in de begeleiding.

Bekendheid

Autisme komt voor bij één op de honderd Nederlanders. Vanwege het belang van een grotere bekendheid van de mogelijkheden tot hulp, is autisme dit jaar het thema van de ‘Dag van de logopedie’. 

De logopedist kan de kwaliteit van leven van betrokkenen en hun omgeving verbeteren door concrete begeleiding, in samenwerking met de cliënt, ouders/verzorgers en andere zorgverleners. Belangrijk is daarbij uit te gaan van de manier van denken van mensen met autisme. Dat vergt een bijzondere expertise. Logopedisten kunnen daarin gespecialiseerd zijn.

Hulp door een logopedist maakt in Nederland onderdeel uit van het basispakket van de zorgverzekering. Hoe lang de hulp duurt en hoe vaak er contact is verschilt van persoon tot persoon. In deze krant aan de lezer de boodschap vanuit de regionale logopedisten; ‘weet ons te vinden in uw regio!’. Wie meer wilt weten over het werk van (preverbaal) logopedisten of op zoek is naar een logopedist in de buurt, kan zoeken op www.logopedie.nl