Veilig naar de Kinderpraktijk: dat doe je zo…

Afgelopen vrijdag 1 mei hebben we te horen gekregen dat de kinderfysiotherapie, logopedie en ergotherapie voorzichtig mag opschalen met het behandelen van kinderen in de praktijk. Dit onder andere omstandigheden die je van ons gewend bent. We blijven daarnaast nog steeds op afstand begeleiden, via bellen/beeldbellen/mailen.

De therapeut zal contact opnemen om te overleggen op welke manier de zorg het beste in de komende tijd gegeven kan worden. Dit ook om alles logistiek gezien zo veilig mogelijk voor iedereen te houden en we hopen iedereen op deze manier goed te kunnen (blijven) behandelen

Op maandagmorgen en donderdagmorgen is onze assistent tot 1300  aanwezig op de praktijk en zijn wij goed telefonisch bereikbaar. Wij vragen jullie om zoveel mogelijk op die momenten contact met ons te leggen. Dit kan ook via onze mail: info@de-kinderpraktijk.nl 

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

  • Bij (neus)verkoudheid, koorts, griep of andere luchtwegklachten: niet komen
  • Als jij of iemand in jouw gezin symptomen hebt/heeft van Corona: niet komen
  • Ga thuis met uw kind nog even naar de wc, gelieve de wc op de praktijk niet te gebruiken
  • Zorg dat uw kind met schone kleding in de praktijk komt
  • Maximaal 1 ouder/verzorger mee per kind; geen broertjes en zusjes
  • Kom precies op tijd, in principe wacht de ouder met het kind zo veel mogelijk buiten bij de deur, de therapeut komt het kind en/of ouder daar ophalen. Als ouder kunt u mee naar de behandeling of bv een korte boodschap/andere invulling buiten de praktijk doen.
  • We begroeten elkaar met een lach, we schudden geen handen 
  • Was je handen voor en na de afspraak
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Houdt als ouder minimaal 1,5 meter afstand

Er zijn 2 ingangen in de praktijk, kom je voor de kinderfysiotherapie / ergotherapie dan moet je de deur links nemen, achterop de parkeerplaats. Voor de logopedische behandelingen wordt de hoofdingang gebruikt.

In de praktijk houdt iedereen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Wij dragen zorg voor het veelvuldig schoonmaken van de materialen, stoelen, deurklinken etc.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: jouw therapeut zal in overleg met ouders/verzorgers kijken op welke manier de begeleiding mogelijk is (praktijk of op afstand). We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de maatregelen.

Alle medewerkers van de Kinderpraktijk